Laatste nieuws

Op zaterdagmorgen 09 maart 2024  vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur organiseren we onze allerlaatste inloop  in de Tolbergse Schuurkapel.

U bent van harte welkom en wij bieden u gelegenheid om voor de laatste keer samen met ons eventuele computerproblemen op te lossen. U kunt uw laptop, graag compleet met stroomkabel, meenemen.

Ook uw vragen op het gebied van computer, laptop, IPad of smartphone zullen wij trachten te beantwoorden. Vergeet niet bij vragen over programma’s of apps, waarbij een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt moeten worden deze op papier mee te brengen.
De toegang is gratis.
Als u koffie of thee wenst, verzoeken wij u met gepast geld te betalen. Koffie en thee kosten € 1,00 per kop.

Stichting Ouderen Achter de Computer
Cees Talboom, secretaris

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Laatste mogelijkheid tot inschrijven voor computercursus voor senioren.

Stichting Ouderen Achter de Computer (SOAC) gaat na 24 jaar stoppen met het verzorgen van computeronderwijs voor senioren. Begin oktober van dit jaar gaat de laatste basiscursus van start. Cursisten die deze basiscursus hebben gevolgd worden daarna nog in de gelegenheid gesteld in te schrijven voor de laatste vervolgcursus Windows, e-mail en internet die begin januari 2024 begint.

Cursusinformatie
Zowel de basiscursus als ook de vervolgcursus bestaat uit acht wekelijkse lessen van 2 uur met een tussentijdse pauze van 30 minuten. De kosten van deelname bedragen € 65,00. Dit bedrag is inclusief lesmaterialen zoals een cursusboek. De lessen worden gegeven in de Tolbergse Schuurkapel, Damastberg 108 Roosendaal. Voor nadere informatie over de cursussen en aanmelden kan contact worden opgenomen met: Ceciel Coppens, per e-mail: ceciel.coppens@soac.nl, of telefonisch: 0165 551 689/ 06 237 337 28.

Waarom SOAC stopt met cursussen
Bij het nemen van het besluit te stoppen met het aanbieden van cursussen heeft binnen SOAC een aantal overwegingen meegespeeld. Eén van de overwegingen is de constatering dat de behoefte aan computeronderwijs voor senioren steeds minder wordt. Dit komt doordat personen die tot de doelgroep van SOAC behoren veelal ervaring met de computer hebben opgedaan. Verder speelt ook een rol dat de apparatuur waarmee binnen SOAC wordt gewerkt binnenkort aan vervanging toe is. Deze vervanging zou een erg grote investering met zich meebrengen die niet meer rendabel te maken is.

Inloopochtenden
Gelijktijdig met het beëindigen van de cursussen zal er ook een einde komen aan de inloopochtenden.
Er kan van worden uitgegaan dat op zaterdag 9 maart 2024 de laatste inloopochtend zal worden gehouden.
Tot die tijd zal in beginsel elke 2e zaterdag van de maand, behoudens in de maand december, door de Stichting Ouderen Achter de Computer een inloopochtend worden gehouden. De inloopochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Tijdens een inloopochtend zijn docenten aanwezig om problemen die cursisten en oud-cursisten hebben op het gebied van computergebruik op te lossen. De inloopochtenden worden gehouden in de Tolbergse Schuurkapel aan de Damastberg 108 in Roosendaal. Inloopochtenden worden aangekondigd via de website van SOAC: www.soac.nl.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cursusaanbod: 
-Basiscursus computergebruik,
-Windows, e-mail en internet.


Cursusduur:                                                                                        
Een cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen van 2 uur met een tussentijdse pauze van 30 minuten.

Kosten:                                                        
De kosten bedragen € 65,00 voor 8 lessen                            
Dit bedrag is inclusief lesmaterialen zoals een cursusboek.

Cursusplaats:
Tolbergse Schuurkapel, Damastberg 108, Roosendaal. 
                                                                 
Nadere informatie en aanmelden
Voor nadere informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met Ceciel Coppens, ceciel.coppens@soac.nl, 0165 551 689.
Aanvullende informatie over de cursussen vindt u tevens bij ‘cursussen’ elders op deze website.             

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal