Laatste nieuws

Onder voorbehoud van voldoende belangstelling starten medio januari 2023 twee cursussen.


Cursusaanbod: 

-Basiscursus computergebruik,
-Windows, e-mail en internet.


Cursusduur:                                                                                        
Een cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen van 2 uur met een tussentijdse pauze van 30 minuten.

Kosten:                                                        
De kosten bedragen € 65,00 voor 8 lessen                            
Dit bedrag is inclusief lesmaterialen zoals een cursusboek.

Cursusplaats:
Tolbergse Schuurkapel, Damastberg 108, Roosendaal. 
                                                                 
Nadere informatie en aanmelden
Voor nadere informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met Ceciel Coppens, ceciel.coppens@soac.nl, 0165 551 689.
Aanvullende informatie over de cursussen vindt u tevens bij ‘cursussen’ elders op deze website.             

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal