Laatste nieuws

September 2022:  aanvang nieuwe serie cursussen
Cursusaanbod: 
-Basiscursus computergebruik.
-Word.    
-Apple
-Windows/E- mail/internet

Bezoek onze website www.soac.nl voor nadere informatie over de cursussen.  
 
Cursusduur :                                                                                        
Een cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen van 2 uur met een tussentijdse pauze van 30 minuten.

Kosten:                                                          
€ 65,00 voor 8 lessen.                                                                 
Dit bedrag is inclusief lesmaterialen zoals een cursusboek.

Cursusplaats:
Tolbergse Schuurkapel, Damastberg 108 Roosendaal.

Aanmelden:
Bij Ceciel Coppens:
E-mail: ceciel.coppens@soac.nl , tel.  0165 551 689 of 06 237 337 28.             


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal