Gebruikersgroep

laptop1-300x237In augustus 2003 is een gebruikersgroep in het leven geroepen.
Het doel is om cursisten en oud cursisten in de gelegenheid te stellen elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, hulp te bieden bij computerproblemen en op deze manier de onderlinge band verstevigen.
Het lidmaatschap is gratis en kan gezien worden als service tijdens en ná het volgen van een cursus om u ook dán nog te adviseren en assistentie te verlenen. U staat er dus nooit alleen voor.

Een helpdesk voor hard- en software problemen is altijd aanwezig. Tevens is altijd een informatiehoek ingericht.

Heeft u een interessant onderwerp voor een presentatie of zou u zelf graag een presentatie verzorgen???
Laat het mij even weten.

Ton Verlaar.

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal