Geschiedenis

De Stichting Ouderen Achter de Computer is zoals reeds vermeld eind 1999 opgericht in Roosendaal door vertegenwoordigers van de Stichting Groenhuysen, de Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Roosendaal en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen afdeling Roosendaal.
Vanaf het begin blijkt de SOAC te voorzien in een duidelijke behoefte. Cursisten melden zich aan en op weekbasis worden meerdere cursussen gegeven. Het eerste jaar hebben we alleen al in Roosendaal 130 cursisten. Cursisten die met goed tot voldoende resultaat een cursus gevolgd hebben, krijgen als blijk van waardering een certificaat. In de jaren daaropvolgend groeit het aantal cursisten fors en worden er met een eveneens groeiend aantal docenten/vrijwilligers op steeds meer dagdelen lessen gegeven, in Roosendaal in de Bloemsche Vaart en in Nispen in dorpshuis Nisipa. In de loop van 2003 heeft SOAC Rucphen zich bij de Stichting aangesloten met cursuslocaties in Rucphen, Sprundel en Zegge.  Op jaarbasis worden er door SOAC regionaal gemiddeld rond de 700 certificaten uitgereikt. Bij het 10jarig bestaan eind 2009 leidt dit tot het volgende overzicht van uitgereikte certificaten:

  Roosendaal Rucphen Nispen Totaal
Basiscursus Computergebruik 147  67  65 279
Windows, e-mail en Internet 122  49  59 230
Windows Vervolg    50         7     57
Word       0         5     12     17
Excel       0         5         6     11
Basiscursus Digitale Fotografie     48         23      71
Digitale Fotobewerking PSP      21         18       39
Vervolg PSP           8             7        15
Totaal in 2009     396   126      197      719
Totaal vanaf 1999 4448 1235     978   6661

SOAC speelt in op nieuwe ontwikkelingen, geeft steeds les in de jongste Windows-versie, geeft ook cursussen voor IPad en tablet en stapt over van desktop Pc’s naar laptops.
Vanaf 2012 neemt het aantal cursisten langzaam af.
De cursussen i-pad en tablet compenseren dit deels
Per 1 januari 2015 hebben wij in Roosendaal wegens de nieuwbouw van de Bloemsche Vaert onze intrek genomen in de Tolbergse Schuurkapel aan de Damastberg.
Eind 2016 wordt de laatste cursus gegeven in dorpshuis Nisipa en in februari 2017 wordt het laatste certificaat uitgereikt in Rucphen. Voor de volledige historie van SOAC Rucphen klikt u op:                   
SOAC Rucphen Historisch overzicht
Voor de hele regio is de Schuurkapel de leslocatie voor SOAC.
Vanaf maart 2020 hebben wij onze activiteiten vanwege de Covid-19 pandemie grotendeels moeten opschorten.

Historisch Overzicht certificaten 1999 – 2020

Aantal       in    cursisten

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal     vanaf       1999

Roosendaal

396

335

324

228

312

261

262

254

161

114

61

14

6777

Nispen

197

127

86

65

78

93

85

52

       

1564

Rucphen

126

143

133

80

79

62

52

36

4

     

1821

Totaal

719

605

543

373

469

416

399

342

165

114

61

14

 

Totaal vanaf  1999

6661

7266

7809

8182

8651

9067

9466

9808

9973

10087

10148

10162

10162

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal