I-Pad Apple (IOS)

i-Pad-223x300De cursisten dienen zelf over een i-Pad te LogoSOACbeschikken.
Indien aanwezig is het handig om een gebruiksaanwijzing of handleiding van de betreffende i-Pad mee te brengen naar de les. (niet alle i-Pads zijn hetzelfde).
Getracht zal worden eventuele onderlinge afwijkingen in de bediening te behandelen.
Tevens is het aan te bevelen de i-Pad steeds vol geladen mee naar de les te brengen dan wel de opladers bij te hebben.

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • bediening van de iPad.
  • verbinding maken met Wi-Fi en het mobiele datanetwerk
  • surfen en e-mailen.
  • apps voor allerlei toepassingen gebruiken.
  • apps downloaden in de App Store.
  • foto, video en muziek
  • facebook, Twitter en Skype gebruiken

Op de eerste cursusdag wordt het bovenstaande boek verstrekt.

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal