Cursusduur en kosten

Alle cursussen duren  8 weken.
Elke week is er één les op een LogoSOACvast tijdstip en deze duurt 2½ uur. (incl koffiepauze van 30 minuten).
De cursusprijs voor 8 weken (inclusief lesmateriaal) is € 65,00.
Betaling van het cursusgeld dient te geschieden nadat u een brief heeft ontvangen waarin u bent aangewezen voor het volgen van een cursus. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan.
Indien u een cursus om een belangrijke reden op dat moment niet kunt volgen, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven zoals vermeld in de brief. Op dat moment kan nog een andere wachtende kandidaat uw plaats innemen.

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal