Laatste nieuws

Overeenkomstig de richtlijnen van de RIVM alsmede de genomen maatregelen van de regering zijn alle activiteiten van de Stichting Ouderen Achter de Computer (SOAC) tot nader orde opgeschort.

                                                            o-o-o-o-o-o-o

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Zuidwest-Brabant konden meedoen aan de Rabo ClubSupport.
vanaf  27 september 2019 tot 06 oktober 2019 konden de leden van de bank hun stem(men) uitbrengen op hun favoriete vereniging.
Ook de Stichting Ouderen Achter de Computer (SOAC) heeft aan deze campagne meegedaan.
Inmiddels zijn de stemmen geteld en de Stichting ouderen Achter de Computer (SOAC) heeft een bedrag ontvangen van € 451,97
Iedereen die op ons heeft gestemd willen wij heel hartelijk danken voor zijn/haar stem.

o-o-o-o-o-o-o

Nadat op 14 februari 2017 de laatste certificaatuitreikingen van SOAC afd Rucphen hebben plaatsgevonden is op zaterdag 21 oktober jl., tijdens de SOAC bindingsdag, onder het genot van een heerlijk buffet bij ‘Het Wapen van Nassau’ in Rucphen op informele wijze afscheid genomen van de docenten van afdeling Rucphen.
Tevens namen op deze bijeenkomst een tweetal docenten van  SOAC afdeling Roosendaal afscheid.
Voorzitter Ad Vos sprak lovende woorden en dankte de scheidende docenten voor hun inzet en het enthousiasme waarmee zij jarenlang hun cursussen hebben gegeven.
Er was een afscheidscadeau in de vorm van een mooie duif van gekleurd glas en voor de echtgenotes waren er bloemen.

o-o-o-o-o-o-o

Op dinsdag 14 februari 2017  is door de heer Adrie Konings, bestuurslid,  coördinator en tevens man van het eerste uur van SOAC Rucphen, het allerlaatste certificaat, uitgegeven door SOAC Rucphen,  uitgereikt.
Voorafgaand hieraan vond een certificaatuitreiking plaats door de heer Cor van der Aa aan zijn cursisten.
Het waren de laatste 4 cursisten.
Hiermee komt een einde aan 15 jaar computeronderwijs voor ouderen in de gemeente Rucphen.
We wisten dat er een moment zou komen dat het aantal ouderen die niet met de pc overweg kunnen steeds kleiner zou worden.
Uiteindelijk hadden we alleen nog het steunpunt voor ouderen in Rucphen als enige leslocatie.
Wij danken allen die als vrijwilliger voor SOAC Rucphen actief zijn geweest van harte voor hun inzet. Ook dank aan de steunpunten voor ouderen waar we steeds gastvrij zijn ontvangen.
De samenwerking binnen SOAC Rucphen is altijd meer dan uitstekend geweest.

Voor de volledige historie van SOAC Rucphen klikt u op:                     SOAC Rucphen Historisch overzcht

o-o-o-o-o-o-o

Tijdens de certificaatuitreiking op 6 december 2016 werd
afscheid genomen van het cursuslokaal   ‘NISIPA’.
Het bestuur van ‘Nisipa’ ontving een attentie in de vorm van een bos bloemen.

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal