Over ons

laptop1-300x237De Stichting is eind 1999 opgericht in Roosendaal door vertegenwoordigers van de Stichting Groenhuysen, de Katholieke LogoSOACBond voor Ouderen afdeling Roosendaal en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen afdeling Roosendaal.
Het doel van de Stichting is ouderen in Roosendaal en Nispen vanaf 50 jaar (wat is oud?) in de gelegenheid te stellen zich op computergebied zodanig te ontwikkelen dat zij zelf iets durven en kunnen ondernemen op de computer en er over kunnen meepraten.
De cursussen worden geleid door een groot aantal zéér enthousiaste cursusleiders die dit werk geheel op vrijwillige basis en met veel plezier doen.
In de toekomst zal vooral worden voortgegaan met de basis- en vervolgcursussen om zoveel mogelijk ouderen achter de computer te laten plaatsnemen.
Ook andere doelgroepen zullen gebruik kunnen maken van de diensten van SOAC.
Afhankelijk van de vraag worden nieuwe cursussen ontwikkeld.
In de loop van 2003 heeft de Gemeente Rucphen zich bij de Stichting aangesloten met cursuslocaties in Rucphen, Sprundel en Zegge

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter:   Ad Vos
Secretaris:    Cees Talboom
Penningmeester:   Patrick Wezenbeek
Lid/ Roosendaal:
Ton Verlaar
Lid/ Nispen:
Goof UijtdeHaag
Lid/  Rucphen:
Adrie Konings

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal