Sponsoring

rabologo-3Stichting Ouderen Achter de Computer heeft momenteel één sponsor:Rabobank  Zuidwest-Brabant.
Andere sponsors zijn van harte welkom.
De hoogte van de sponsorbijdrage en de te leveren tegenprestaties kunnen in onderling overleg worden vastgesteld.
Voor informatie over sponsoring:
Ad Vos, voorzitter Stichting Ouderen Achter de Computer.
E-mailadres ad.vos@soac.nl
Tel.: 0165 542 969 / 06 295 639 12.LogoSOAC

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal