Tablet (Android)

Somsung-Galaxy-Tab-4Voor het volgen van deze cursus is het hebben van een LogoSOACeigen tablet van belang.
De cursisten dienen over een tablet met het Android besturingssysteem te beschikken.
Dit zullen meestal Samsung Galaxy tablets zijn, maar ook bezitters van andere tablets zoals Acer, Asus, HP, Lenevo en Sony met hetzelfde besturingssysteem kunnen deelnemen. Getracht zal worden om eventuele onderlinge afwijkingen in de bediening te behandelen. Indien aanwezig, is het handig om een gebruiksaanwijzing of handleiding van de betreffende tablet mee te brengen naar de les.
Tevens is het aan te bevelen de tablet steeds vol geladen mee naar de les te brengen, dan wel de opladers bij te hebben.

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • De bediening van de tablet van de Samsung Tab 3 / Tab 4.
  • Verbinding maken met Wi-Fi en het mobiele datanetwerk.
  • Surfen en e-mailen.
  • Apps voor allerlei toepassingen gebruiken.
  • Apps downloaden in de Play Store.
  • Foto, video en muziek.
  • Facebook, Twitter en Skype gebruiken.

Op de eerste cursusdag wordt het bovenstaande boek verstrekt.

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal