Word (Office 365)

Basisboek-word-2016-2013De cursus Word is bedoeld voor cursisten LogoSOACdie het werken met Wordpad, zoals in de Basiscursus Computergebruik is behandeld, verder willen uitbreiden.
Word is de op dit moment meest gebruikte tekstverwerker waarin ontzettend veel mogelijk is m.b.t. opmaak, indeling enz…Wij werken met Word Office 365.
Gebruik zal worden gemaakt van het “Basisboek Word 2016 en 2013”.
Om thuis goed te kunnen oefenen dienen de cursisten zelf de beschikking te hebben over een versie van Microsoft Word 2007 of hoger.

In deze cursus worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 • De basisfuncties van het programma,  de helpfunctie, teksten maken en wijzigen.
 • Documenten openen  en opslaan.
 • Teksten manipuleren met o.a. kopiëren, knippen en plakken,  lettertype, grootte, kleur, enz…
 • Spelling en grammatica controle.
 • Afdrukken van documenten, enveloppen en etiketten.
 • Alinea’s, marges, inspringen, nummering, opsommingtekens enz…
 • Kolommen toevoegen, maken en bewerken.
 • Invoegen symbolen, afbeeldingen en figuren.
 • Tabellen maken.
 • Paginanummering.
 • Kop- voetteksten.

Computer cursusen voor ouderen in Roosendaal